Otázka:

Je pravda, že sa plemeno psa "šarpej" v slovenčine neskloňuje?

Heslá:

šarpej, stroj, dva šarpeje, mám šarpeje, so šarpejmi

Odpoveď:

 

Názov plemena psa šarpej sa skloňuje ako zvieracie podstatné mená mužského rodu – v jednotnom čísle podľa vzoru chlap – bez šarpeja, šarpejovi, so šarpejom – a v množnom čísle podľa zakončenia na mäkkú spoluhlásku podľa vzoru stroj – dva šarpeje, mám šarpeje, so šarpejmi.

 


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šarpej