Otázka:

Dobrý deň, z akého slova je vytvorené slovo cukrársky a aký je jeho význam? Kde môžem zistiť ďalšie informácie o ďalších odvodených slovách?

Heslá:

cukrár, cukrársky majster, cukrársky výrobok, cukrárska výrobňa, cukráreň, cukrárenský výrobok, cukrárenské zariadenie

Odpoveď:

O ustálenosti slovných spojení v slovenčine sa možno presvedčiť v slovenských výkladových slovníkoch, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Prídavné meno cukrársky je utvorené zo slova cukrár a má význam „súvisiaci s cukrárom, s cukrárstvom, výrobou a predajom sladkostí; pripravovaný cukrárom“, napr. cukrársky majster, cukrársky výrobok, cukrárska výrobňa, a prídavné meno cukrárenský je utvorené zo slova cukráreň a funguje vo význame „súvisiaci s cukrárňou“, napr. cukrárenský výrobok, cukrárenské zariadenie. Viac slovných spojení s uvedenými prídavnými menami nájdete pri heslách cukrársky cukrárenský v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G) z r. 2006, z ktorého sme citovali (v niektorých spojeniach fungujú obe prídavné mená). 


Otázka z 04. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 08. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cukrár