Otázka:

Ako sa skloňuje meno Montesqieu?

Heslá:

chlap, kuli, Montesquieu, Montesquieuov, Montesquieuovo dielo

Odpoveď:

 

Pri francúzskych priezviskách zakončených na -eu sa pripúšťa dvojaké skloňovanie: podľa vzoru chlap aj podľa vzoru kuli, pričom v oboch prípadoch sa pádové prípony pridávajú k celému priezvisku.

 

Priezvisko francúzskeho filozofa Montesquieu (nie Montesqieu) sa vyslovuje [monteskijő] a pri skloňovaní podľa vzoru chlap máv jednotlivých pádoch tieto tvary: Montesquieu – bez Montesquieua – k Montesquieuovi, poznám Montesquieua – o Montesquieuovi – s Montesquieuom. Privlastňovacie prídavné meno má podobu Montesquieuov, napr. Montesquieuovo dielo.

 

Keď sa priezvisko Montesquieu skloňuje podľa vzoru kuli, v jednotlivých pádoch má tieto tvary: Montesquieu – bez Montesquieuho – k Montesquieumu – poznám Montesquieuho – o Montesquieum – s Montesquieum. Od podstatných mien vzoru kuli sa privlastňovacie prídavné meno netvorí a na vyjadrenie privlastňovania sa používa tvar genitívu: Montesquieuho dielo.

 


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap