Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo "kochlea" (slimák vnútorného ucha)?

Heslá:

Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, kochlea, kochley

Odpoveď:

 

Pre podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, skloňujú sa podľa vzoru idea (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, skloňovanie vzoru idea;príručka je v elektronickej podobe prístupná na www.juls.savba.sk). Slovo kochlea sa tiež zaraďuje do spomenutého vzoru a v genitíve jednotného čísla má tvar kochley.

 


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea