Otázka:

Prosím Vás o výklad pojmu Rusín-Ukrajinec.

Heslá:

Rusín, Ukrajinec

Odpoveď:

 Podľa informácie uvedenej na stránke Ministerstva kultúry SR žije na území Slovenskej republiky rusínska národnostná menšina aj ukrajinská národnostná menšina. Rusín je pomenovanie člena rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Ukrajinec je príslušník ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku, ale môže ísť aj o obyvateľa Ukrajiny. Názov Rusín-Ukrajinec vychádza pravdepodobne zo staršieho chápania, podľa ktorého bol Rusín „názov Ukrajinca bývajúceho za bývalej ČSR na Podkarpatskej Rusi“ (porov. 3. zväzok Slovníka slovenského jazyka z r. 1963, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na  stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rusín