Otázka:

Dobrý deň, keď za vetou uvádzam tri bodky ako výraz nedokončenej vety, dávajú sa medzi bodky medzery? Napríklad vo vete "Na našej škole ponúkame žiakom rôzne voľnočasové aktivity ako napríklad plávanie, tenis, basketbal, volejbal,…"

Heslá:

atď., a pod., ap., tri bodky, …

Odpoveď:

 

 

Pri naznačení nedokončenej výpovede sa tri bodky pripájajú bez medzery, napr. Myslím, že... V texte, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, ide o výpočet príkladov. Ak chcete naznačiť, že výpočet nie je konečný, za posledným členom výpočtu sa napíšu  tri bodky bez medzery a bez čarky. V takýchto prípadoch sa však častejšie používajú skratky atď., a pod., ap., napr. Na našej škole ponúkame žiakom rôzne voľnočasové aktivity, ako plávanie, tenis, basketbal, volejbal a pod.


Otázka z 03. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu atď.