Otázka:

Keď uvádzam na konci nedokončenej vety tri bodky, dávajú sa medzi bodky medzery? Napríklad v tejto vete: Na našej škole ponúkame žiakom rôzne voľnočasové aktivity, ako plávanie, tenis, basketbal, volejbal, ...

Heslá:

atď., a pod., ap., tri bodky, …

Odpoveď:

 Pri naznačení nedokončenej výpovede sa tri bodky pripájajú bez medzery, napr. Myslím, že... V texte, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, ide o výpočet príkladov. Ak chcete naznačiť, že výpočet nie je konečný, za posledným členom výpočtu sa napíšu tri bodky bez medzery a bez čiarky. V takýchto prípadoch sa však častejšie používajú skratky atď., a pod., ap., napr. Na našej škole ponúkame žiakom rôzne voľnočasové aktivity, ako plávanie, tenis, basketbal, volejbal a pod.


Otázka z 03. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu atď.