Otázka:

Ako sa skloňujú pomnožné podstatné mená, konkrétne názvy slovenských obcí v genitíve?

Heslá:

Margecany, Kapušany

Odpoveď:

 

Pri názvoch obcí mužského rodu zakončených na -any sa genitív tvorí predĺžením samohlásky na dvojhlásku ia, napr. Margecany – Margecian, Kapušany – Kapušian, Lipany – Lipian, Chynorany – Chynorian, Bystrany – Bystrian. V názvoch zakončených na -kany alebo -jany sasamohláska predlžuje na á, napr. Vozokany – Vozokán, Vojany – Voján, Bajany – Baján, a v názvoch s dlhou predposlednou slabikou zostáva samohláska krátka, napr. Komárany – Komáran, Piešťany – Piešťan.

 


Otázka z 12. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Margecany