Otázka:

Ako sa správne píše slovné spojenie každý sme iní/ý?

Heslá:

každý, nejaký, všetci sme si rovní, každý sme iný, každý sme nejaký

Odpoveď:

 Vo vyjadreniach typu každý sme iný; každý sme nejaký sú zámená každý nejaký v jednotnom čísle. Podrobnejšie sa takémuto typu viet venovala Marta Zamborová v príspevku Každý sme iný, všetci sme si rovní v 3. čísle 32. ročníka časopisu Kultúra slova v r. 1998 (na s. 136 – 140), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1998/3/ks1998-3.html.


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu každý