Otázka:

Ako sa správne píše veta "Každý sme iní/ý?"

Heslá:

každý, nejaký, všetci sme si rovní, každý sme iný, každý sme nejaký

Odpoveď:

 

Vo vyjadreniach typu každý sme iný; každý sme nejaký sú zámená každý nejaký v jednotnom čísle. Podrobnejšie sa takémuto typu viet venoval príspevok Marty Zamborovej Každý sme iný, všetci sme si rovní v 3. čísle 32. ročníka časopisu Kultúra slova v r. 1998 (na s. 136 – 140), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez Ďalšie pramene v elektronickej podobe → Kultúra slova → 1998 → č. 3).

 


Otázka z 11. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu každý