Otázka:

Ako sa skloňuje slovo "robot"?

Heslá:

robot, dub, chlap

Odpoveď:

 

Slovo robot vo význame „prístroj“ sa skloňuje ako neživotné podstatné meno podľa vzoru dub (v jednotnom čísle – robot – bez robota – k robotu – mám robot – o robote – s robotom; v množnom čísle – roboty – bez robotov – k robotom – mám roboty – o robotoch – s robotmi) na rozdiel od slova robot vo význame „umelý človek, automat podobný človeku“, ktoré sa skloňuje ako životné podstatné meno podľa vzoru chlap (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 10. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu robot