Otázka:

V molekulárnej biológii používame cudzie slová primer a marker. Chcem sa spýtať, či je to správne alebo sa má písať primér a markér?

Heslá:

marker

Odpoveď:

V genetike, biológii a medicíne sa používa termín marker. Slovom markér sa označuje človek, ktorý niečo značkuje. Ako termín z oblasti molekulárnej biológie odporúčame  používať slovo primér, ktoré sa používa v odbornej praxi a zaznamenáva ho aj Slovensko-

-anglický slovník medicíny (1997).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu marker