Otázka:

Prosím, ktorý variant je správny: z fontán i sôch alebo z fontán i zo sôch? Je veta "Schyľuje sa na búrku" správna?

Heslá:

schyľovať sa

Odpoveď:

 

 

Sloveso schyľovať sa sa viaže s predložkou k – Schyľuje sa k búrke (porov. výklad slovesa schyľovať sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu schyľovať sa