Otázka:

Ako sa správne skloňuje priezvisko Murray?

Heslá:

Murray, kuli, Murraym, Murrayom, Andyho Murrayho-Murraya

Odpoveď:

 

Cudzie priezvisko Murray sa skloňuje podľa výslovnosti, ktorá môže byť trojaká: [mari], [meri] aj [marej] (porov. Slovník anglických vlastných mien v slovenčine). Pri výslovnosti [mari] alebo [meri] sa priezvisko skloňuje podľa vzoru kuli a v inštrumentáli má tvar Murraym [marim, merim]. Pri výslovnosti [marej] sa skloňuje podľa vzoru chlap a v inštrumentáli má tvar Murrayom [marejom]. Priezvisko britského tenistu Andyho Murrayho/Murraya sa (aj v ústnych prejavoch športových komentátorov a redaktorov) častejšie skloňuje podľa vzoru kuli. 


Otázka z 09. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Murray