Otázka:

Ako sa správne skloňujú názvy poľských miest: Myszków, Łódź a Bielsko-Biała?

Heslá:

Myszków, v Myszkówe, Łódź, Lodž, v Lodži, Bielsko, Biała

Odpoveď:

 

 

Názov poľského mesta Myszków je mužského rodu a v lokáli má tvar v Myszkówe.         

Názov poľského mesta Łódź má v slovenčine vžitú podobu Lodž, je ženského rodu a v lokáli má tvar v Lodži.

            V zloženom názve poľského mesta Bielsko-Biała sa skloňujú obe časti názvu – Bielsko ako podstatné meno stredného rodu a Biała ako prídavné meno. V lokáli ma názov tvar v Bielsku-Białej.


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Myszków