Otázka:

Prosím o výklad pojmu "plná nádrž".

Heslá:

plný, plná nádrž

Odpoveď:

 

Prídavné meno plný v spojení plná nádrž má význam „obsahujúci toľko niečoho, že to zaberá celý objem“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk).


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu plný