Otázka:

Je správne slovné spojenie darčeková sada či darčekový set?

Heslá:

sada, súprava, súbor, zostava, garnitúra, kolekcia, servis, set, darčeková súprava

Odpoveď:

 Slovo sada vo význame „súbor predmetov tvoriacich celok” je v slovenčine nespisovné a možno ho nahradiť slovami súprava, súbor, zostava, garnitúra, kolekcia alebo servis. Slovo set funguje v slovenčine ako športový termín vo význame „časť zápasu (vo volejbale, v tenise)“. Na označenie niekoľkých výrobkov v darčekovom balení možno použiť dvojslovné spojenie darčeková súprava.


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sada