Otázka:

Aký je správny názov vrchu Demjanka? Demjanka alebo Demianka?

Heslá:

Demianka, Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel

Odpoveď:

 

Štandardizovaný názov vrchu v katastrálnom území obce Krivany s nadmorskou výškou 789 m je Demianka a v tejto podobe sa uvádza aj v publikácii Názvy vrchov, dolín, priesmykov a sediel, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky www.skgeodesy.sk (cez odkazy Geodézia a kartografia → Štandardizácia geografického názvoslovia).


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Demianka