Otázka:

Ako správne skloňovať cudzie vlastné mená Merliah a Kylie?

Heslá:

Merliah, Mária, Merliin, Merliin náhrdelník, Kylin, Kylin nápad, Kylina sestra, Kylino rozhodnutie, Žofia, Gracin

Odpoveď:

 Pri zaraďovaní cudzích vlastných mien do slovenských skloňovacích typov je okrem grafickej podoby dôležitá aj ich výslovnosť. Predpokladáme, že výslovnosť ženského rodného mena Merliah je [merli-a], a v takom prípade sa skloňuje podľa vzoru ulica, ako napr. mená Mária alebo Žofia. V jednotlivých pádoch má tvary Merliah – bez Merlie – k Merlii – poznám Merliu – o Merlii – s Merliou. Privlastňovacie prídavné meno má podobu Merliin – Merliin náhrdelník.

            Pri ženskom rodnom mene Kylie predpokladáme výslovnosť [kajli] a takto zakončené ženské mená sú nesklonné. Pri tvorení privlastňovacích prídavných mien od cudzích ženských mien zakončených v písme na -y alebo -i alebo vo výslovnosti na [i] koncová samohláska alebo dvojhláska vypadáva a prípona -in (-ina, -ino) sa pridáva k základu, napr. Mary – Marin, Hillary – Hillarin, Lucy – Lucin, Gracie [grejsi] – Gracin. Privlastňovacie prídavné meno utvorené z mena Kylie má tvar Kylin – Kylin nápad, Kylina sestra, Kylino rozhodnutie.


Otázka z 05. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Merliah