Otázka:

Ako sa skloňuje slovo Senzus?

Heslá:

senzus

Odpoveď:

            Slovo senzus ako všeobecné podstatné meno vo význame „1. pocit; 2. zmysel, vnem vnímanie; zmýšľanie; 3. rozum“ sa skloňuje s vypadávaním koncového -us, čiže zo senzu – k senzu – senzus – o senze – so senzom. Názov slovenskej skupiny Senzus (o ktorý tu pravdepodobne ide) sa skloňuje so zachovaním koncového -us, čiže Senzus – zo Senzusu – k Senzusu – poznám Senzus – o Senzuse – so Senzusom. Takéto dvojaké skloňovanie je pri dvojiciach všeobecných a vlastných podstatných mien v slovenčine bežné, napr. slovo modus v pôvodnom význame „spôsob spolunažívania“ sa skloňuje s vypadávaním -us: modus – modu, ale názov slovenskej hudobnej skupiny Modus sa skloňuje so zachovaním -us: Modus – Modusu. Podobne je to napríklad aj pri dvojiciach slov centrum („stred“) a Centrum (názov obchodného domu): centrum – z centra, Centrum – z Centrumu, alebo fórum (v rozličných významoch, napr. „spoločenstvo, verejnosť, zasadnutie“) a Forum (názov hotela alebo časopisu): fórum – z fóra, Forum – z Forumu.


Otázka z 03. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu senzus