Otázka:

Je slovo podvinok čechizmus? Aký odborný výraz máme použiť pre rozkreslený vzor na tvorbu paličkovanej čipky?

Heslá:

podvinok, podvinek, podvinka, podvinúť, závinok, obvinok, predloha; vzor na podklade; nakreslený alebo vypichovaný vzor na poduške;, vzorkovnica, vzornica

Odpoveď:

 

 Slovo podvinok pochádza z češtiny, presnejšie z českého slova podvinek, ktoré sa v Příručnom slovníku jazyka českého (v 4. zväzku z r. 1941 – 1943) vysvetľuje ako textilný termín vo význame „na papieri nakreslený vzor, ktorý sa navíja na valec pri ručnom paličkovaní čipiek“. V slovenských nárečiach je doložené iba slovo podvinka vo význame „podšívka z inej látky na ženskej sukni“ (porov. 2. zväzok Slovníka slovenských nárečí). Zo slovotvorného hľadiska však nemožno slovo podvinok odmietnuť, súvisí so slovesom podvinúť, ktoré sa v Slovníku slovenského jazyka vysvetľuje ako zriedkavé slovo vo význame „obvinúť, ovinúť niečo okolo spodku niečoho“. Podobne boli utvorené aj slová závinok (v botanickej terminológii) alebo obvinok (zriedkavé označenie obväzu). Keďže predloha na paličkovanie sa navinie (a prišpendlí) na valcovitú podušku, ide vlastne o predmet (papier) ovinutý a umiestnený pod vznikajúcou čipkou.

            V niektorých odborných publikáciách, napr. v Slovenskej všeobecnej encyklopédii Encyclopaedia Beliana alebo v Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska, sa v rovnakom význame ako slovo podvinok používajú výrazy predloha; vzor na podklade; nakreslený alebo vypichovaný vzor na poduške; vzorkovnica. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa vo význame „znázornenie vzorky na papieri“ uvádza slovo vzorkovnica a v Synonymickom slovníku slovenčiny aj synonymum vzornica. Pomenovanie podvinok možno štylisticky kvalifikovať ako profesionalizmus, teda slovo, ktoré v rámci určitej odbornej skupiny slúži ako ekonomický dorozumievací prostriedok.


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podvinok