Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú podstatné mená večera a špajza?

Heslá:

večera, ulica, špajza, žena

Odpoveď:

Podstatné meno večera sa skloňuje podľa vzoru ulica (ako jedna z výnimiek zakončených na obojakú spoluhlásku) a podstatné meno špajza sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena. Súhrnné informácie o skloňovaní podstatných mien sa uvádzajú v Morfológii slovenského jazyka, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf. 


Otázka z 01. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu večera