Otázka:

Existuje v slovenčine pomenovanie podobné kružnici, ako iba obvodovej čiare kruhu, pre troj a viac uholníky?

Heslá:

strany trojuholníka, štvoruholníka, obvod trojuholníka, súčet strán trojuholníka, kružnica, trojuholnica, štvoruholnica

Odpoveď:

 

Trojuholník, ako aj iné viacuholníky sú rovinné útvary (označuje sa nimi plocha). Na označenie čiary, ktorá ich ohraničuje, sa používajú pomenovania strany trojuholníka, štvoruholníka ap., obvod trojuholníka, štvoruholníka ap., alebo súčet strán trojuholníka, štvoruholníka ap. Jednoslovný názov analogický k slovu kružnica pri takýchto útvaroch pravdepodobne nie je ustálený. Názvy trojuholnica, štvoruholnica, ktoré navrhujete vo svojom e-maile, nemožno z jazykového hľadiska odmietnuť, no odbornú terminológiu jednotlivých vedných disciplín nevytvárajú jazykovedci, ale odborníci z príslušných oblastí. Odporúčame Vám preto obrátiť sa so svojím návrhom napríklad na pracovníkov Matematického ústavu SAV. 


Otázka z 25. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strany trojuholníka