Otázka:

Rád by som sa opýtal, ktorá z možností je správna: "Koľký sme ?" alebo "Koľkí sme?" ak sa pýtam na počet ľudí.

Heslá:

koľkí

Odpoveď:

Vo vete Koľkí sme? je opytovacie zámeno koľkí, ktoré sa vzťahuje na sloveso sme, čižetvar 1. osoby množného čísla prítomného času slovesa byť. Zámeno koľký by sa použilo vo vete Koľký je?


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koľkí