Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píš slovo "katedra" vo vete "poverená vedením katedry edukológie športov"?

Heslá:

katedra

Odpoveď:

V spojení poverená vedením katedry edukológie športov sa píše tvar podstatného mena katedra s malým začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné meno.Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa názvy katedier a fakúlt považujú za vlastné mená iba vtedy, ak sa uvádza ich plný názov (t. j. spolu s príslušnou vysokou školou alebo univerzitou), napríklad Katedra edukológie športov (Fakulty športu) Prešovskej univerzity v Prešove.  


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu katedra