Otázka:

Čo je správne, "bezo zmeny" alebo " bez zmeny"?

Heslá:

bez zmeny

Odpoveď:

Najčastejšie sa vokalizujú predložky s, z, v, k. To znamená, že pred slovami, ktoré sa začínajú na rovnaké spoluhlásky alebo párové spoluhlásky z hľadiska znelosti, priberajú tieto predložky samohlásku -o alebo -u, napr. so sebou, vo vode, vo filme, zo stromu, ku garáži. Predložka bez sa vokalizuje iba pred tvarom 1. osoby osobného zámena ja v spojení bezo mňa. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať správnu podobu bez zmeny.


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bez zmeny
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku