Otázka:

Ak je na úradnom liste podpis vedúceho, má sa list písať v jednotnom čísle (oznamujem Vám) alebo v množnom čísle (oznamujeme Vám)?

Heslá:

úradný list

Odpoveď:

Úradná korešpondencia sa píše väčšinou v množnom čísle, autor (resp. podpísaná zodpovedná osoba) sa vyjadruje v mene úradu, t. j. oznamujeme Vám..., odpovedáme Vám na Váš list a pod.


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úradný list