Otázka:

Dobrý deň, píše sa čiarka alebo iný znak pred tromi bodkami?

Heslá:

tri bodky, …, čiarka

Odpoveď:

Pravidlá slovenského pravopisu písanie čiarky alebo iných interpunkčných znamienok pred tromi bodkami osobitne neupravujú, no umiestnenie čiarky na konci nedokončenej výpovede sa pociťuje ako nadbytočné. Čiarka sa pred tromi bodkami píše pri označovaní postupnosti veličín (napr. v matematike) a uvádza sa v STN 01 6910. V takom prípade sa za čiarkou medzera nedáva, napr. 1, 2, 3,... V príklade, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, nie je potrebné písať čiarku, ak má však text zostať bez zmeny, odporúčame pri naznačení nedokončenej výpovede uprednostniť úpravu bez medzery pred tromi bodkami.      


Otázka z 21. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tri bodky