Otázka:

Rád by som sa spýtal, či je správne snaha napomáhať k ich efektívnej spolupráci. Ako sa používa sloveso napomáhať?

Heslá:

napomáhať

Odpoveď:

Sloveso napomáhať sa viaže s akuzatívom – napomáhať rozvoj vidieka, napomáhať dobrú vec, napomáhať ich efektívnu spoluprácu. S datívom sa viaže sloveso pomáhať – pomáhať rozvoju vidieka, pomáhať dobrej veci, pomáhať ich efektívnej spolupráci. 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu napomáhať