Otázka:

Aké je správne pomenovanie občana dediny Rybník?

Heslá:

Rybník, Rybníčan, Rybníčanka

Odpoveď:

 

Obyvateľské meno utvorené z názvu obce Rybník má podobu Rybníčan, v ženskom rode Rybníčanka. Všetky príslušné obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode utvorené z názvov slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (v elektronickej podobe na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 21. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rybník