Otázka:

Možno pripísať slovesu paberkovať rovnaký význam ako napr. slovesám strádať, trápiť, biediť, živoriť?

Heslá:

paberkovať

Odpoveď:

 Význam a synonymá slovesa paberkovať si možno overiť v príručkách na www.slovnik.juls.savba.sk, no nejde o významy „strádať, trpieť, biediť, živoriť“, ktoré uvádzate vo svojom e-maile. Keďže nepoznáme širší kontext, nevieme presne vysvetliť, v akom význame bolo sloveso paberkovať použité vo vete V poslednom čase len paberkuje. No napríklad vo vete Toronto nepostúpi do play off, klub so slávnou tradíciou v posledných rokoch len paberkuje v NHL má sloveso paberkovať význam „nazbierať málo bodov; zbierať body po troške“.

 


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu paberkovať