Otázka:

Ako sa správne píše slovo ombudsman?

Heslá:

ombudsman

Odpoveď:

 

Slovo ombudsman sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 16. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ombudsman