Otázka:

Sú v poriadku vyjadrenia Mám desať eurobankovku a Mám desať eurovú bankovku?

Heslá:

eurobankovka, euro, eurová bankovka

Odpoveď:

Vyjadrenia Mám desať eurobankovku Mám desať eurovú bankovku nie sú správne. Prídavné meno desaťeurový sa píše spolu ako jedno slovo, uvedená veta má mať podobu Mám desaťeurovú bankovku.


Otázka z 20. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu eurobankovka