Otázka:

Ako sa správne píšu pracovné pozície - v mužskom alebo v ženskom rode, ak pozíciu vykonáva žena?

Heslá:

notár, doktor, predsedníčka, starostka, advokátka, poslankyňa, premiérka, notárka, inžinierka, riaditeľka, viceprezidentka

Odpoveď:

      V minulosti v niektorých povolaniach pracovali výlučne alebo prevažne muži, preto sa aj ich názvy vyskytovali len v mužskej podobe, napr. notár, doktor. Dnes, keď už ženy vykonávajú takmer všetky povolania alebo funkcie, máme k mužským názvom aj ich ženské prechýlené podoby, napr. predsedníčka, starostka, advokátka, poslankyňa, premiérka, notárka, inžinierka, riaditeľka. Ak nejakú profesiu vykonáva (alebo funkciu zastáva) žena, je prirodzené používať jej pomenovanie v ženskom rode (napríklad vyjadrenie Iveta Radičová, premiér SR, by asi použil málokto), rovnako ako sa používa napr. pri oslovení Dobrý deň, pani riaditeľka. – Pani inžinierka, môžem sa vás opýtať...

     Pomenovanie v mužskom rode sa zástupne používa napríklad vtedy, keď sa ním označujú muži aj ženy spolu, napr. učiteľom zvýšia platy (myslí sa tým, že platy zvýšia nielen učiteľom, ale aj učiteľkám), alebo keď ide o názov funkcie všeobecne, napr. voľby prezidenta sa budú konať... (pričom kandidátkou vo voľbách alebo víťazkou volieb môže byť aj žena – prezidentka)

     Pre úplnosť dodávame, že slovenská technická norma 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorú spomínate vo svojom e-maile, sa pravidlu písania povolaní a funkcií pri ženských menách samostatne nevenuje, no uvádzajú sa v nej príklady, ktoré ho potvrdzujú, napr. vo vydaní z r. 1999 Ing. Jolana Petrášová, viceprezidentka (s. 32), Ing. Judita Sehnalová, riaditeľka (s. 48), alebo vo vydaní z roku 2011 JUDr. Adriana Chovancová, vedúca personálno-právneho oddelenia (s. 42).

 


Otázka z 13. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu notár