Otázka:

Je správne používať slovo škára alebo špára a od toho odvodené sloveso škárovať alebo špárovať?

Heslá:

špára, škára, škára v plote, škára medzi panelmi, pozapchávať škáry, škárovať, škárovanie tehlového muriva, škárovací, škárovacia lyžica, škárovacia hmota, škárovačka

Odpoveď:

 

Slovo špára je nespisovné, namiesto neho sa má vo význame „úzky otvor, štrbina; trhlina, puklina“ používať slovo škára, napr. škára v plote, škára medzi panelmi, pozapchávať škáry. Slovo špára (ako nespisovné slovo) aj slovo škára sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.

Zo slova škára sú utvorené aj ďalšie slová – sloveso škárovať vo význame „zatierať škáry“, napr. škárovanie tehlového muriva, prídavné meno škárovací vo význame „určený na škárovanie“, napr. škárovacia lyžica, škárovacia hmota, a podstatné meno škárovačka vo význame „murárske náradie na zatieranie škár“.

 


Otázka z 27. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu špára