Otázka:

Ako sa správne píše pieskomil/pieskomyl a podľa akého vzoru sa skloňuje?

Heslá:

pieskomil, ľudomil, vodomil, dva pieskomily, k pieskomilom, mám pieskomily, s pieskomilmi

Odpoveď:

 

Pomenovanie živočícha pieskomil sa píše v uvedenej podobe s mäkkým i, pretože druhá časť slova -mil má význam „milujúci“ ako v slovách ľudomil, vodomil (druh chrobáka). Slovo pieskomil sa skloňuje ako ostatné zvieracie podstatné mená mužského rodu, teda v jednotnom čísle podľa vzoru chlap – bez pieskomila, k pieskomilovi, o pieskomilovi – a v množnom čísle podľa vzoru dub – dva pieskomily, k pieskomilom, mám pieskomily, s pieskomilmi.

 


Otázka z 28. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pieskomil