Otázka:

Aký je pôvod slova utópia?

Heslá:

utópia, Thomas More

Odpoveď:

 

Slovo utópia, ktoré použil v názve diela, ako aj v názve ostrova Utópia anglický filozof, mysliteľ a spisovateľ Thomas More, je utvorené z gréckeho ú (ou) „nie“ a tópos „miesto, krajina“, teda „krajina, zem, ktorá neexistuje“ (porov. Český etymologický slovník, LEDA 2001).

 


Otázka z 28. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu utópia