Otázka:

Je správne používať slovné spojenie "pozemných komunikáciách"?

Heslá:

komunikácia, komunikáciách, na pozemných komunikáciách, informácia, kancelária, delegácia, z informácií, delegáciám, v kanceláriách

Odpoveď:

 

Slovo komunikácia má v lokáli množného čísla tvar komunikáciách – na pozemných komunikáciách.

 

Pri slovách cudzieho pôvodu, ktoré sa v nominatíve jednotného čísla končia na samohláskovú skupinu -ia, napríklad informácia, kancelária, delegácia, koncové -ia sanehodnotí ako dvojhláska ia, ale ako dve hlásky –i, a. Pri skloňovaní majú takéto slová dlhé prípony -í, -ám, -ách (napr. z informácií, delegáciám, v kanceláriách), pretože pred nimi sú krátke slabiky -ci- alebo -ri- (pravidlo, podľa ktorého v slovenčine nenasledujú dve dlhé slabiky za sebou, sa neporuší).

 


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu komunikácia