Otázka:

Aký je význam slova hajčovia?

Heslá:

hajčovia, hajčí, hajčo

Odpoveď:

 

Tvar hajčovia, ktorý použil Janko Kráľ v básni Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, je nominatív množného čísla slova hajčí (alebo hajčo)vo význame „poľný a lesný strážca; poľný hájnik“, ktoré sa uvádza v prvom zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1959 (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk), v prvom zväzku Historického slovníka slovenského jazyka aj Slovníka slovenských nárečí.

 


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hajčovia