Otázka:

Mestská časť Bratislava - Petržalka (píše sa na začiatku veľké M, spojovník alebo rozdeľovník za Bratislava)

Heslá:

mestská časť

Odpoveď:

Pomenovanie mestská časť Bratislava-Petržalka sa píše v uvedenej podobe.

 

 

 


Otázka z 12. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mestská časť