Otázka:

Ako je správne: s príchuťou syra alebo syru?

Heslá:

syr

Odpoveď:

Neživotné podstatné meno mužského rodu syr sa skloňuje podľa vzoru dub a v genitíve jednotného čísla má príponu -a, t. j. s príchuťou syra. Môžete sa o tom presvedčiť aj v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Pri každom podstatnom mene sa na prvom mieste uvádza prípona genitívu jednotného čísla.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu syr