Otázka:

Ktoré spojenie je správne? Rodený hovorca alebo rodený hovoriaci (teda niekto, pre koho je daný jazyk materinský)?

Heslá:

rodený hovoriaci

Odpoveď:

 

 

Osobu, pre ktorú je určitý jazyk materinský, nazývame rodený hovoriaci.

Podstatné meno hovorca má v slovenčine iný význam, pomenúva sa ním človek, ktorý vystupuje v mene istej skupiny alebo spoločenstva ľudí, hovorí za nich, tlmočí verejnosti ich názory a postoje. Môžete sa o tom presvedčiť aj v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodený hovoriaci