Otázka:

Dobrý deň, ako mám správne vyskloňovať názvy predajní Orange, Orsay, Marks & Spencer či Peek & Cloppenburg?

Heslá:

Orange, Orsay, Marks & Spencer, Peek & Cloppenburg

Odpoveď:

Názov Orange [vysl. orindž] sa v slovenčine ustálene skloňuje: v Orangei [orindži], z Orangeu [orindžu] Skloňovanie názvu Orsay závisí od jeho výslovnosti. Pri francúzskej výslovnosti [orse] zostáva názov nesklonný – kúpil som to v Orsay. Na skloňovanie, resp. neskloňovanie názvov Marks & Spencer Peek & Cloppenburg skladajúcich sa z dvojice vlastných mien spojených spojkou & (= a) vplýva viacero činiteľov. V prvom rade je to nejasnosť pôvodu názvov (priezviská, geografické názvyalebo iné), z ktorej vyplýva aj možné používanie rozličných predložiek v lokáli, napr. kúpil som to v..., kúpil som to u... (používanie predložky u signalizuje vyšší stupeň zdomácnenia, ako napr. u Baťu, u Brouka a Babku). Rozdielnosť je aj medzi hovorenou a písanou podobou. Používanie názvov môže byť ďalej ovplyvnené aj výslovnosťou spojky & (anglickej and alebo slovenskej a). Pri anglickej výslovnosti spojky & sa tieto názvy skloňujú často ako jedno slovo – v Marks & Spenceri, v Peek & Cloppenburgu [marks_ent_spenseri, pík_ent_klopenburgu] – alebo zostávajú nesklonné. V takom prípade sa však žiada doplniť druhové označenie, napr. v predajni (značky) Marks & Spencer, v predajni (značky) Peek & Cloppenburg (pri názve Peek & Cloppenburg sa používa aj skrátené pomenovanie iba prvej časti – v Peeku). Pri slovenskej výslovnosti spojky a sa názvy častejšie neskloňujú: v predajni (značky) Marks & Spencer [marks a spenser], v predajni (značky) Peek & Cloppenburg [pík a klopenburg]. Nemožno však vylúčiť ani ďalšiu možnosť – skloňovanie oboch častí názvov v Marksi & Spenceri, v Peeku & Cloppenburgu [v marksi a spenseri, v píku a klopenburgu].


Otázka z 18. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Orange