Otázka:

Správne je prídavné meno štruktúrovaný alebo štrukturovaný?

Heslá:

štruktúrovaný

Odpoveď:

Prídavné meno štruktúrovaný má v slovenčine takúto kodifikovanú podobu s dlhým ú po t. Môžete sa o tom presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štruktúrovaný