Otázka:

Ako sa nazýva prívodné potrubie k čerpadlu ? je to "nasávacie potrubie"?

Heslá:

nasávacie

Odpoveď:

Výraz nasávacie potrubie pre prívodné čerpadlo je jazykovo správny.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nasávacie