Otázka:

Je správny výraz závada vo význame "nedostatok" a náľadie vo význame "ľadová námraza na chodníku"?

Heslá:

závada

Odpoveď:

Slová závada, závadný nie sú súčasťou spisovnej slovnej zásoby. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sú tieto slová vytlačené obyčajným typom písma (v elektronickej verzii farebne odlíšeným) na rozdiel od ostatných heslových slov, ktoré sú vytlačené tučným písmom. To, že ide o nespisovné slová, navyše jasne signalizuje kvalifikátor správne, za ktorým nasledujú spisovné ekvivalenty daných slov: závada, správ. chyba, porucha, kaz, nedostatok; závadný, správ. chybný, pokazený, nevyhovujúci: zdravotne závadná voda, správ. zdravotne nevyhovujúca voda (porov. cit. slovník, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk).

Slovo náľadie je poslovenčená podoba českého slova náledí, ktorého slovenskými ekvivalentmi sú poľadovica, ľadovica či námraza.

 


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu závada