Otázka:

Chcel by som sa Vás opýtať, aký je správny slovenský tvar pre živočíchy s čeľusťami (čeľustnatce alebo čeľusťovce) a pre živočíchy so štítovým pancierom (štítnatce alebo štítovce)?

Heslá:

čeľustnatec

Odpoveď:

Slovenské názvy živočíchov, o ktoré sa zaujímate, sú čeľustnatce štítovce.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čeľustnatec