Otázka:

Dobrý deň, pri počúvaní Rádia Express ma často zamrazí, keď moderátori povedia slovo "šialka", "šialka kávy", alebo dokonca "šialok". Je toto správne, prosím? Vôbec sa mi to nepáči.....

Heslá:

šálka

Odpoveď:

V slovenčine je spisovné iba slovo šálka, resp. jeho zdrobnenina šáločka, ktoré sa uvádzajú aj v kodifikačnej príručke slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Spojenie šialka kávy alebo dokonca šialok kávy používajú niektorí moderátori ako vtip – tento výraz totiž používala v jednej šou istá slovenská speváčka žijúca v Česku.


Otázka z 11. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šálka