Otázka:

Je slovné spojenie "tak jednoduché, tak fantastické" vôbec po slovensky?

Heslá:

taký, také dobré, taká lahodná, taký lacný, také jednoduché, tak, tak dobre, tak neskoro, tak veľmi, tak krásne, tak jednoducho

Odpoveď:

Pred prídavným menom sa používa tvar ukazovacieho zámena taký, napr. také dobré, taká lahodná, taký lacný,také jednoduché, pretože ukazuje na mieru vlastnosti. Slovo tak je príslovkové ukazovacie zámeno a používa sa pri ukazovaní na spôsob alebo mieru deja či stavu, napríklad tak dobre, tak neskoro, tak veľmi, tak krásne, tak jednoducho.

            Na jazykové nedostatky v reklame možno upozorniť vykonávateľa dozoru nad dodržiavaním zákona č. 147/2001 o reklame, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Otázka z 10. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu taký