Otázka:

Je slovné spojenie "tak jednoduché, tak fantastické" vôbec po slovensky?

Heslá:

taký, také dobré, taká lahodná, taký lacný, také jednoduché, tak, tak dobre, tak neskoro, tak veľmi, tak krásne, tak jednoducho

Odpoveď:

 

 

Ako správne uvádzate, pred prídavným menom sa používa tvar ukazovacieho zámena taký, napr. také dobré, taká lahodná, taký lacný, také jednoduché, pretože ukazuje na mieru vlastnosti.Slovo tak je príslovkové ukazovacie zámeno a používa sa pri ukazovaní na spôsob alebo mieru deja či stavu, napríklad tak dobre, tak neskoro, tak veľmi, tak krásne, tak jednoducho.

            Na jazykové nedostatky v reklame možno upozorniť vykonávateľa dozoru nad dodržiavaním zákona č. 147/2001 o reklame, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, alebo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Otázka z 10. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu taký