Otázka:

Rád by som sa opýtal na správnosť používania predložiek v spojení s mestom Myjava, či je správne v Myjave, alebo na Myjave.

Heslá:

v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, v Lučenci, na Myjave, na Štrbskom Plese, na Hutách, na Trnávke, v Myjave, v Trnávke

Odpoveď:

 

Pri miestnom vyjadrení sa v slovenčine častejšie používa základná miestna predložka v, napr. v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, v Lučenci. Pri niektorých názvoch slovenských obcí alebo častí obcí sa však v rovnakom význame používa predložka na, ktorá vychádza z miestneho úzu, napr. na Myjave, na Štrbskom Plese, na Hutách, na Trnávke. V takýchto prípadoch sa miestny úzus rešpektuje a použitie predložky na je správne. Keďže miestny úzus nemusí každý poznať, prirodzene sa v spojení s uvedenými názvami používa aj predložka v – v Myjave, v Trnávke.


Otázka z 08. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu v Liptovskom Mikuláši