Otázka:

Ako sa správne píše číslovka miliardkrát?

Heslá:

miliardkrát, miliarda, miliárd

Odpoveď:

 

Násobná číslovka miliardkrát sa píše v uvedenej podobe. Pre úplnosť dodávame, že v číslovke miliarda nie je dvojhláska ia, ale spojenie dvoch samohlások i, a (čo potvrdzuje aj tvar genitívu množného čísla miliárd, v ktorom sa predlžuje samohláska na á v základe slova).


Otázka z 07. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu miliardkrát