Otázka:

Sú slová ako longitúda (geografická šírka) a latitúda (geografická dĺžka) kodifikované v slovenskom jazyku?

Heslá:

latitúda, longitúda, latitudinálny, dĺžka, šírka

Odpoveď:

 

Výrazy latitúda longitúda sa ako odborné pomenovania používajú aj v slovenčine. Dôkazom toho je ich spracovanie v niektorých slovenských slovníkoch, napr. latitúda vo význame „dĺžka, odchýlka“ a prídavné meno latitudinálny „týkajúci sa zemepisnej šírky“ v Slovníku cudzích slov, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na www.slovnik.juls.savba.sk.

Vo Veľkom slovníku cudzích slov sa uvádza slovo latitúda ako „šírka, dĺžka“ a prídavné meno latitudinálny „týkajúci sa zemepisnej šírky“. V Obrátenom slovníku cudzích slov sa uvádza iba výraz latitúda, a to v dvoch významoch –  pri hesle dĺžka aj pri hesle šírka. Keďže výklady významu slov latitúda longitúda v citovaných slovníkoch nie sú jednoznačné, na presné vymedzenie ich významu Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov Geodetického ústavu SAV (kontakt nájdete na stránke www.geography.sav.sk) alebo Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (www.vugk.sk).


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu latitúda